Lægehuset består af 5 faste læger*.
Patienterne er principielt tilknyttet hele kompagniskabet og kan frit vælge læge.
Derudover deltager lægehuset i uddannelse af nye praktiserende læger. Lægerne kommer som reservelæger efter sygehusuddannelse og arbejder under tilsyn af husets læger.
Selvom reservelægerne skal indgå i husets arbejdsrutine, vil De altid kunne bestille tid hos Deres egen læge.

Bemærk at online tidsbestilling, receptfornyelse og e-mail-konsultationer ikke kan anvendes ved akutte sygdomstilfælde. Blodprøvesvar kan sendes  pr. mail, men ved røntgensvar skal man altid selv henvende sig for at få svar enten pr. tlf. til lægen ml. kl. 8 og 9, eller ved at bestille en tid.
For at sikre det største udbytte af en konsultation, er det bedst at begrænse sig til 1-2 hovedproblemer.
Vi gør hvad vi kan for at overholde tidsplanen, men den KAN blive forrykket pga. af akut sygdom.

Børn under 18 år skal være ledsaget af en voksen, medmindre andet er aftalt med lægen.

Fast medicin kan bestilles via medicinmodulet. Hvis der er problemer med fornyelse, bedes man kontakte sekretærerne ml. kl. 9 og 12.  Mails til lægerne vedr. medicinbestilling vil normalt ikke blive besvaret og kan ikke regnes for en bestilling.

Konsultation efter kl. 16 efter aftale med lægerne.

Anders Lindø har fast fridag om tirsdagen, har tlf. tid ml. kl. 8 og 9 mandag og onsdag.

Kristine Skytte Hansen har fast fridag om mandagen, har tlf. tid ml. kl. 8 og 9 tirsdag og torsdag.

Martin Wulff har fast fridag om torsdagen, har tlf. tid ml. kl. 8 og 9 mandag og onsdag.

Rikke Bring Larsen har fast fridag om onsdagen, har tlf. tid ml. kl. 8 og 9 tirsdag og torsdag.

Brian Bech-Hansen har fast fridag om onsdagen, har tlf. tid ml. kl. 8 og 9 mandag, tirsdag og torsdag.

Fredag har lægerne tlf. tid på skift ml. kl. 8 og 9.